این شرکت شرکتی آبزی پروری با سیستم نسبتا مدرن است که به صورت خانوادگی مدیریت می شود. همچنین بر اساس راه  کارهای نوآورانه با تکنولوژی بالا در دو حوزه  تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی و سردابی شکل گرفته و هدف اصلی آن تولید ماهی با کیفیت است. علاوه  بر تکثیر و پرورش بسیاری از گونه ها، شرکت به­ طور فعال، نیازهای پرورش دهندگان، ماهیگیران و علاقه مندان را بررسی، تجزیه و تحلیل نموده و در جهت افزایش توان اقتصادی آنها مشاوره می دهد. این شرکت از سال ها تجربه و تخصص برخوردار بوده و با نگرشی باز، نه تنها در زمینه مشاوره، بلکه در رابطه با آموزش و همکاری با پرورش دهندگان، ماهیگیران و علاقه مندان در اسلوونی و سراسر جهان به ایفای نقش می پردازد