طراحی استخرهای پرورش ماهی

طراحی استخر های پرورش ماهی، انتقال فناوری

این شرکت در کنار بررسی راه حل های تکنیکی و فناورانه، به سرمایه گذاری نیز فکر می کند و هرگز معتقد نیست که تکنولوژی تنها گزینه است. در عین حال، از آن به عنوان راهی برای موفقیت بهره می برد. در واقع، تلفیق رهیافت های تکنولوژیکی و غیره می تواند فعالیت آبزی پروری را اقتصادی نماید

همانگونه که از سوابق این شرکت مشخص است، در تمام پروژه های مربوطه از  دانش و تجربیات بسیاری از متخصصین از دیگر کشورهای جهان نیز بهره مند بوده ایم تا بهترین دستاورد و مشاوره را ارایه نماییم.

 برای حل مشکل، موارد ذیل را بیاد داشته باشید

سادگی راه حل

بهره وری راه حل

ایمنی راه حل

بهره وری اقتصادی آن

مشتری پسندی

هر پروژه ای به شرایط بازار، استراتژی شرکت مجری، کارایی پرسنل فنی و ... بستگی دارد؛ شرکت این شرایط خاص را به­ درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به همین علت تکنولوژی و راه حل های موفقیت آمیزی را ارائه  می دهد. لازم به ذکر است با هدف دستیابی به منافع اقتصادی، سود و منفعت، صرفنظر از  تجربیات تکنیکی همکاران،  سیستم های کاربردی این  شرکت از دو اصل سادگی و بهره وری بالا تبعیت می کنند.

شرکت  راه حل هایی را برای فعالیت های زیر ارائه می دهد

- تخم ریزی کنترل شده هرگونه ماهی آب شیرین

 پرورش ماهیان آب شیرین

 طراحی و ساخت سایت های پرورشی

 آموزش طراحی و ساخت سیستم های مدار بسته و آکواپونیک

 طراحی و ساخت سیستم مدار بسته

 ارایه راه حل های فنی به آبزی پروران

 طراحی و ساخت استخر های ویژه ماهیان زینتی

 مشاوره در انتخاب تجهیزات آبزی پروری و فروش آنها

 مشاوره در انتخاب نوع غذای خاص ماهی و فروش آنها

Plut2

 RAS drawing

 afr som jpgRAS Dvor