منابع

G2O d.o.o., Slovenia, intensive carp breeding (in full operation since 2009)

طراحی و ساخت 5 استخر با مساحت 5/2 هکتار

سایت های پرورشی برای کنترل شرایط پرورش و کیفیت ماهی

تولید محصولات 5 تا 10 تنی در هکتار

مصرف برق 3/0 -1 کیلو وات/ به ازای کیلوگرم ماهی تولیدی

 افزایش وزن خوراک اکسترود شده حدود 5/1-7/1 کیلوگرم به ازای هر کیلوگرم

hraniremladsaran

G2O d.o.o., Slovenia, recirculation for brown trout breeding (operating since 2013)

جریان دبی آب 7 لیتر در ثانیه

حجم کل مخازن 500 متر مکعب، طراحی امکانات 600 متر مربع

مصرف برق از 11 تا 16 کیلووات ساعت

ظرفیت تغذیه 300 کیلوگرم غذا در روز

استفاده از اوزن، اکسیژن، نظارت برای کنترل کامپیوتر و کنترل اتوماتیک مقدار اکسیژن آب

الزام به حضور کارگران از 2 تا 4 ساعت درروز

Ribnjaci Kupa Ltd., Croatia (2011-2015)

تولید گربه ماهی آفریقایی در سیستم آب چرخشی، ظرفیت 100 تن در سال (از سال 2013)

مصرف انرژی کل (از جمله گرما) کمتر از 1 کیلو وات/ به ازای کیلوگرم ماهی تولیدی

الزام حضور کارگران به متوسط 2-1 ساعت در روز است

afr som jpg

مکان های تولید مثل برای کنترل تخم ریزی ماهیان گرمابی (از سال 2011)

برنامه ریزی و کنترل ساخت و ساز سیستم جریان آب برای ماهیان خاویاری (از سال 2012)

انتقال فناوری پرورش متراکم کپور

نظارت بر توانبخشی تجهیزات حوضچه های پرورش متراکم کپور (از سال 2012)

طراحی کارخانه فرآوری (از سال 2015)

PP Orahovica, Croatia (2013-2015)

مدیریت کل تولید (370 هکتار سطح آب)

انتقال فناوری پرورش متراکم کپور

مدیریت کل تولید (2000 هکتار سطح آب)

Trout farm Plut, Slovenia

ارتقاء تکنولوژیکی حوض های پرورش قزل آلا، تامین اکسیژن آب، تنظیم اتوماتیک اکسیژن در آب، چرخه جزئی (بدون استفاده از فیلتراسیون بیولوژیکی)

 

 

 

Trout farm Špegelj, Slovenia

طراحی، کنترل هچری های پرورش ماهی سالمون (از سال 2014)

طراحی و کنترل سیستم های مداربسته در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (از سال 2015)

 

2015-06-27 13.15.56

Teaching Center Naklo, Slovenia

طراحی و ساخت سیستم آب چرخشی به صورت نمایشی (2013)

IMG_3768

 

aquaponic Naklo

School of Natural Sciences Karlovac, Croatia

طراحی سیستم نمایشی آکواپونیک نمایشی(2014)

Trout farm Pirih, Slovenia

ساخت تجهیزات برای تخم گذاری ماهی که از سال 2013 فعال است

 

hatchery

hatchery 2

Bivalve’s depuration system, Prosub d.o.o., Slovenia

طراحی و ساخت سیستم ضدعفونی دوگانه، ظرفیت 10 تن در روز (از سال 2016)

depuracija 016

depuracija 013

Ribnjaci Kupa d.o.o., Croatia; innovative system for super intensive carp farming (400 t/ha), operational since 2016

سیستم نوآوری برای پرورش فوق متراکم کپور (400 تن در هکتار) (عملیاتی شدن از سال 2016)

طراحی پروژه، نظارت در حین ساخت و ساز، نصب و راه اندازی تجهیزات و راه اندازی توسط این شرکت. این سیستم در اروپا و شاید در سراسر جهان جدید است، زیرا بر مبنای اصل مبادله آب، فرآیند تنظیم اکسیژن، سیستم تغذیه اتوماتیک و سیستم کنترل از راه دور عمل می کند

    ضریب های شاخص اقتصادی حدود 7/0 -5/0 یورو به ازای هرکیلوگرم ماهی کپورتولیدی درسال به ازای هر کارگر امکان تولید 200 تن ماهی درسال وجود دارد

میزان نیازبه انرژی برای تولید یک کیلو ماهی کپورحدود 1  کیلو وات ساعت میباشد

در سیستم فوق نیاز به تخصص بالای برای کار نیست

سیستم فاضلاب در حوضچه های بزرگ برای آبزی پروری گسترده استفاده می شود

caterpillar slike 10 146caterpillar slike 10 119

Ribnjaci Kupa d.o.o., Croatia; Sturgeon flow-through system (operational since 2016)

از آبی که قبلاً برای پرورش خاویاری استفاده شده است، جهت پرورش فوق متراکم کپور استفاده می گردد

ماهیان خاویاری انگشت قد درهچری های متعلق به ­خود در داخل ساختمان و زیرسقف، با ظرفیت 50000 در سال تولید می شوند

caterpillar slike 10 139

Zavod za biotsku raznovrsnost, Croatia (operational since 2016)

طراحی و نصب تجهیزات در سیستم مداربسته مورد نیاز جهت حفظ، نگهداری و انجام تحقیقات بر روی گونه های بومی در آکواریوم شهر(Kakvarium, Karlovac, Croatia)

 

caterpillar slike 10 151caterpillar slike 10 149