O nas

 G2O d.o.o. je sodobno družinsko podjetje, ki temelji na 35-letni tradiciji. Razvilo se je na osnovi majhnega družinskega ribnika, kjer smo pred ustanovitvijo podjetja ljubiteljsko gojili krape. Ustanovitelja podjetja sva Ninoslav in Danijel Gospić, ki sva ob ribniku odraščala in tu še vedno tudi živiva. Danes naše aktivnosti delimo na lastno ribogojstvo, prenos tehnologij reje in projektiranje ribogojnic. Vse tri dejavnosti so glede na aktivnosti približno enako obsežne in enako pomembne.

Krapogojstvo

Zaradi pomanjkanja naravnih resursov (razpolagamo le z 2,5 ha vodnih površin in majhnim vodnim virom, ki čez poletje presahne) smo razvili tehnologijo intenzivne reje krapa, pri kateri dosegamo prinose od 5 do 10 t/ha letno. Razen krapa gojimo tudi smuča in ščuko, gojili smo (ali gojimo) več kot 12 avtohtonih vrst rib, namenjenih poribljavanju. Pri vseh vrstah razpolagamo z lastno plemensko jato, sami opravljamo kontrolirano drstenje, vzrejo mladic in vzrejo vseh kategorij rib, vključno z trofejnimi velikostmi. Vsaka riba, vzgojena na krapogojnici, je namenjena poribljavanju ribiških revirjev in glede na kvaliteto presega vse predpisane in pričakovane norme (zdravstveni status, kondicija rib, izgled rib itd.).

zabnik

Recirkulacija za potočno postrv

Pred sedmimi leti smo pričeli z vzrejo potočne postrvi, sulca in šarenke na novo izgrajeni ribogojnici v Šmarju pri Jelšah. Tudi na tej lokaciji smo omejeni z naravnimi resursi, saj razpolagamo s 7 l/s sveže vode. Zaradi tega smo po večletnem nabiranju izkušenj v klasični pretočni ribogojnici sami projektirali in naredili recirkulacijski sistem s kapaciteto proizvodnje od 100 t letno. Recirkulacija po svoji zmogljivosti, porabi energije in kvaliteti končnega proizvoda sodi v vrh svetovne akvakulture. Postrvi prodajamo za konzum in poribljavanje v Sloveniji in tujini.

Dvor RAS 2

Prenos tehnologij in projektiranje ribogojnic

Za razliko od večine drugih podjetij, ki se ukvarjajo s projektiranjem ribogojnic in prenosom tehnologij, tehnologije razvijamo na lastnih ribogojnicah za gojenje rib, s katerimi tekmujemo na odprtem trgu. Profitabilnost lastnih ribogojnic, prevzemanje tveganja za lastne inovacije in odprtost za naše informacije so nam omogočili prenos naših tehnologij na velike krapogojnice na Hrvaškem, kjer že 4 leta vodimo proizvodnjo in razvoj krapogojnic na skupni površini večji od 2500 ha, oziroma proizvodnjo od 2500 do 3000 t krapa letno. Investicija v lastno recirkulacijo nam je odprla možnosti za projektiranje ribogojnic pri investitorjih v Sloveniji in Evropi, kjer smo projektirali in vodili izgradnjo več recirkulaciji, od katerih jih več že obratuje. V zadnjem času smo projektirali več recirkulacij za vzrejo jesetrov, afriškega soma in drugih vrst. Ob izgradnji novih ribogojnic smo opravili še tehnične in tehnološke posodobitve na številnih že obstoječih ribogojnicah.

 RAS drawing