Reference

G2O d. o. o., Slovenija, intenzivna vzreja krapov (investicija je zajlkjučena leta 2009)

- projektiranje in izgradnja 5 ribnikov skupne površine 2,5 ha

- vališče za kontrolirano drstenje rib

- prinosi od 5 do10 t/ha

- poraba električne energije od 0,3 do 1 kW/kg pridelane ribe

- konverzija ekstrudirane hrane od 1,5 do 1,7 kg za 1 kg prirasta

zabnikhranire

G2O d. o. o., Slovenija, recirkulacija za vzrejo potočne postrvi (deluje od 2013)

- dotok sveže vode 7 l/s

- skupni volumen bazenov 500 m3, tloris objektov 600 m2

- poraba električne energije od 11 do 16 kW/h

- kapaciteta dnevnega krmljenja 300 kg hrane/dan

- uporaba ozona, kisika, računalniško voden monitoring, avtomatsko uravnavanje vsebnosti kisika v vodi ...

- povprečna potreba po prisotnosti delavcev je od 2 do 4 ure dnevno

dvor RAS odzunajDvor-RAS-2

Ribnjaci Kupa d. o. o., Hrvaška (od 2011)

- recirkulacija za vzrejo afriškega soma, 100 t letno (deluje od 2013)

- letna kapaciteta proizvodnje je 100 t afriškega soma

- poraba skupne energije je 1 kWh/kg ribe

- povprečna potreba po prisotnosti delavcev je od 1 do 2 ur dnevno

afr-som-jpg

- vališče za kontrolirano drstenje toplovodnih vrst rib (deluje od 2011)

- projektiranje in nadzor pri izdelavi pretočne ribogojnice jesetrov (deluje od 2012)

- prenos tehnologije intenzivne vzreje krapa

- nadzor pri sanaciji in opremljanju ribnikov za intenzivno vzrejo krapa (deluje od 2012)

- izdelava načrta predelave (deluje od 2015)

- vodenje celotne proizvodnje (370 ha vodne površine)

 

PP Orahovica, Hrvaška (od 2013)

- prenos tehnologije intenzivne vzreje mladic krapovcev

- izdelava vališč za kontrolirano drstenje rib

- vodenje celotne proizvodnje (2000 ha vodne površine)

 

Ribogojstvo Plut, Slovenija

- tehnološka posodobitev postrvogojnice; bogatenje vode s kisikom, avtomatsko uravnavanje kisika v vodi, delna recirkulacija (brez uporabe biološke filtracije)

- deluje od leta 2014

PlutPlut2

Ribogojstvo Špegelj, Slovenija

- projektiranje in nadzor pri izgradnji vališča salmonidov (deluje od leta 2014)

- projektiranje in nadzor pri izgradnji recirkulacije za vzrejo šarenke (v izgradnji)

 

Učni center Naklo, Slovenija

- projektiranje in izdelava učnega recirkulacijskega sistema (deluje od 2013)

aquaponic NakloIMG_3768

Prirodoslovna škola Karlovac, Hrvaška

- projektiranje in izdelava učnega aquaponic sistema (deluje od 2014)

 

Ribogojstvo Pirih, Slovenija

- izdelava ribogojne opreme za vališče salmonidov (deluje od 2013)

hatchery 2    hatchery