Ribogojstvo na lastnih ribogojnicah

recirkulacija-dvor

Recirkulacija Dvor, opis projekta

V letu 2019 smo v podjetju G2O d.o.o. zgradili novo recirkulacijo za vzrejo salmonidov, na lokaciji Dvor, UE Šmarje pri jelšah. Investicija v vrednosti 289.050,04 EUR je bila sofinancirana iz EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO.

Dizajn in tehnično-tehnološko projektiranje recirkulacije je opravljeno v podjetju G2O d.o.o., ter je rezultat večletnih izkušenj pri obratovanju lastne recirkulacije za vzrejo salmonidov in projektiranja recirkulacij za druge investitorje v Slovenij in tujini. Zasnova recirkulacije je zelo inovativna in temelji na premišljeni in strogi racionalizaciji, optimizaciji in harmonizaciji vseh elementov, s  ciljem doseganja  maksimalne tehnološko-ekonomske učinkovitosti.

Posebnost recirkulacije Dvor je v tem da združuje vališče, vzrejo mladic in vzrejo konzuma v skupnem prostoru s uporabo jeklenega mostu, ki prekriva bazene za vzrejo konzuma. Na ta na čin je dosežena visoka stopnja tlorisnega izkoristka stavbe in možnost zgodnje adaptacije mladic na parametre vode v recirkulaciji. Vsaki bazen za vzrejo konzuma ima lastni biofilter ter zračne črpalke ki omogočajo kroženje in prezračevanje vode. Na ta način je zmanjšana potreba za prečrpavanjem vode za 90 %, povečana je fleksibilnost pri uravnavanju parametrov in optimizirana je poraba energije.

 Tehnične karakteristike ribogojnice:

TLORIS: 400 M2

ŠTEVILO BAZENOV ZA KONZUM: 4

VZREJNI VOLUMEN ZA KONZUM: 600 m3

ŠTEVILO BAZENOV ZA MLADICE: 8 valilnih korit in 9 rotacijskih bazenov za vzrejo mladic

VZREJNO VOLUMEN VALIŠČA: 100 m3

POVREČNA RABA ENERGIJE (NI VKLUČENA PORABA KISIKA): 11 Kw/h

 

Krapogojstvo

Zaradi pomanjkanja naravnih resursov (razpolagamo le z 2,5 ha vodnih površin in majhnim vodnim virom, ki čez poletje presahne) smo razvili tehnologijo intenzivne reje krapa, pri kateri dosegamo prinose od 5 do 10 t/ha letno. Razen krapa gojimo tudi smuča in ščuko, gojili smo (ali gojimo) več kot 12 avtohtonih vrst rib, namenjenih poribljavanju. Pri vseh vrstah razpolagamo z lastno plemensko jato, sami opravljamo kontrolirano drstenje, vzrejo mladic in vzrejo konzuma. Vsaka riba, vzgojena na krapogojnici, je namenjena poribljavanju ribiških revirjev in glede na kvaliteto presega vse predpisane in pričakovane norme (zdravstveni status, kondicija rib, izgled rib itd.).

zabnik

hranire

Recirkulacija za potočno postrv

Pred sedmimi leti smo pričeli z vzrejo potočne postrvi, sulca in šarenke na novo izgrajeni ribogojnici v Šmarju pri Jelšah. Tudi na tej lokaciji smo omejeni z naravnimi resursi, saj razpolagamo s 7 l/s sveže vode. Zaradi tega smo po večletnem nabiranju izkušenj v klasični pretočni ribogojnici sami projektirali in naredili recirkulacijski sistem s kapaciteto proizvodnje od 100 t letno. Recirkulacija po svoji zmogljivosti, porabi energije in kvaliteti končnega proizvoda sodi v vrh svetovne akvakulture. Postrvi prodajamo za konzum in poribljavanje v Sloveniji in tujini.